Eko projekt

eko projekt 1

Našli smo rešitev, bodite del tega

Odpadki so nekdaj veljali za vir onesnaževanja. Toda odpadki so lahko dragocen vir surovin, še zlasti zdaj, ko številne surovine postajajo redke.

V gospodarstvu EU porabijo 16 ton materiala na osebo letno, od tega se 6 ton spremeni v odpadke, polovica teh pristane na odlagališčih. Mnoge države članice vidijo v odlagališčih še vedno najboljšo rešitev za odstranjevanje odpadkov, čeprav so odlagališča netrajnostna.

EU si prizadeva izboljšati ravnanje z odpadki v državah članicah, ki imajo slabo politiko ravnanja z odpadki. Priporoča jim uporabo ekonomskih ukrepov, denimo obdavčitev odlagališč, uveljavitev obveznosti proizvajalca, da odstrani dotrajane izdelke, ter obveznost državljanov, da plačajo za odpadke.

Vir: https://ec.europa.eu/environment/basics/green-economy/managing-waste/index_sl.htm

KAJ SO NEVARNI ODPADKI?

Nevarni ali posebni odpadki:

So tisti, ki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in jih zato ni mogoče odlagati skupaj s komunalnimi oziroma gospodinjskimi odpadki.

Pogosto so strupeni in težko razgradljivi, zato povzročajo ljudem in okolju ogromno škode.

Nastajajo tako v industrijski, obrtni in kmetijski proizvodnji kot tudi gospodinjstvih.

Mednje sodi večina kemikalij, ki jih vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvu.

Nevarnost za okolje predstavljata tako snov kot embalaža, ki je v stiku z nevarno snovjo.

Posebne odpadke je potrebno strokovno zbrati, odlagati, predelati ali uničiti, predvsem pa ločeno zbirati od ostalih odpadkov že na izvornem mestu, torej v gospodinjstvu.

 

 

 

KAKO UKREPAMO V NAŠEM PODJETJU?

Že več let se mnogi nekoliko bolj osveščeni diabetiki sprašujejo, kam z odpadnimi iglami, lancetami in podobnim. Glede na veliko število diabetikov, ki izvajajo samokontrolo in si vbrizgavajo inzulin, je poraba igel in lancet zares velika. Uporabljene igle in lancete spadajo med nevarne odpadke iz gospodinjstva. Treba je pomisliti, da se z uporabljenimi iglami in lancetami lahko zbodejo osebe, ki prebirajo odpadke, ali pa tudi nekateri, ki pridejo naključno v stik z njimi. V podjetju sledimo in razvijamo EKO projekt že od leta 2010. Tako poskušamo  oskrbeti za boljšo osveščenost diabetikov o varnem rokovanju z infektivnimi odpadki, ki zahtevajo z vidika prepričevanja okužbe posebno ravnanje. 

 

EKO PROJEKT IN VPD, BLED, d.o.o.

Od leta 2010 vsem našim kupcem v naših trgovinah BREZPLAČNO delimo EKO ZABOJNIKE! Za polne EKO ZABOJNIKE primerno poskrbimo in uničimo.

eko projekt 3


KATERE ODPADKE LAHKO MEČEMO V EKO ZABOJNIK?

V rumen EKO zabojnik lahko odložimo vse infektivne odpadke (igle, ostre predmete, s krvjo kontaminirane testne trakove in  gaze) kateri bodo nastali ob dnevnih merjenjih sladkorja in aplikaciji inzulina.


OBIŠČITE NAŠE POSLOVALNICE IN SE POSVETUJTE O PRAVILNI UPORABI EKO ZABOJNIKA TER NAŠEMU CILJU ZMANJŠEVANJA NEVARNIH OZIROMA INFEKTIVNIH ODPADKOV!

Prijava na naše e-novice

ISKANJE PO PRODUKTIH