Izdelek brez naslova 2

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

20 aprila, 2021

  1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je podjetje VPD, Bled, d.o.o., Pot na Lisice 4, 4260 Bled

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traja od 20.4.2021 do vključno 30.4.2021 na Facebook strani ICE POWER SLOVENIJA https://www.facebook.com/IcePowerSlovenija/

3. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V tej nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki imajo v RS stalno ali začasno prebivališče.

4. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje z obiskom Facebook strani, kjer v komentarju pod nagradno Facebook objavo pravilno odgovori na nagradno vprašanje.

5. ŽREBANJE NAGRAJENCA

V nagradni igri se upoštevajo vsi sodelujoči, ki odgovorijo na nagradno vprašanje, najkasneje na dan, ki je določen v Facebook objavi . Nagrajenci bodo določeni s pomočjo spletnega naključnega izbora preko strani https://commentpicker.com/. Uporabnike bomo po zaključenem žrebu o prejemu nagrade obvestili v komentarju pod nagradno objavo. Nagrajenci se morajo javiti na privatno sporočilo. Svoje podatke morajo poslati v roku 2 dni od dneva, ko je bil izpeljan nagradni žreb. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo več upravičen. V kolikor se v navedenem roku ne javijo organizatorju s svojimi podatki, se nagrada ne podeli.

6. NAGRADNI SKLAD

1x Ice Power Arthro krema

1x Ice Power Magnezijeva krema

1x Ice Power hladilni gel 150ml

7. IZROČANJE NAGRAD

Glede prevzema nagrad se dogovori z nagrajencem naknadno.

8. SPLOŠNO O NAGRADAH IN NAGRAJENCU

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

9. DRUGE DOLOČBE

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana iz strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator.

Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob uporabi/koriščenju nagrad. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Ice Power Slovenija. Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: nedelovanje družbenega omrežja Facebook, nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitve, nedelovanje storitve, ki je posledica izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad. Organizator si pridržuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

10. REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem možnem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence.

Bled, 20.4.2021

Prijava na naše e-novice

ISKANJE PO PRODUKTIH